Tjenester

Vi fokuserer på forebyggende tannpleie og tiltak hos våre pasienter.
Dette er viktig for å kunne oppdage skader og sykdomstrekk på et tidlig tidspunkt.

  • Grundig undersøkelser ved tannkjøttsykdommer
  • Komplett behandling
  • Regelmessig oppfølging hos tannpleier og tannlege
  • Implantatbehandling

Klinikken har en erfaren tannlege med spesialistutdannelse i periodonti som tar imot pasienter for undersøkelse og behandling av tannkjøttslidelser. Vi utfører alle typer behandling i forbindelse med tannkjøttssykdom her under kirurgi og implantatbehandling. Våre dyktige tannpleiere deltar i, og utfører deler av behandlingen med fokus på forebygging og vedlikehold.

Vi tar imot henvisninger fra kolleger og legger stor vekt på samarbeid og regelmessig tilbakemelding vedrørende den enkelte pasient. Vi bestreber oss på å ivareta alle våre pasienter på best mulig måte og gi en god adekvat behandling.
Deler av utgiftene til behandlingen dekkes normalt av HELFO.

Timer kan bestilles direkte eller tannlegen kan henvise til oss.